ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Экономические науки
Аналіз ділової гри «цінова стратегія» та її удосконалення
Кашубський А. А. 1

1. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Резюме:

Статья посвящена анализу деловой игры "ценовая стратегия" и способам ее усовершенствования

Ключевые слова: деловая игра, ценовая стратегия


 

ДІЛОВА ГРА «ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ» ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

 

А.А. Кашубський,студент 3 курсу,

Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник В.П. Дюков,

к.е.н., доцент, Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечникова

 

Поняття ділової гри

Ділова гра - форма і метод навчання, в якій моделюються предметний і соціальний аспекти змісту професійної діяльності. Призначена для відпрацювання професійних умінь і навичок. У діловій грі розгортається професіональна діяльність учнів на імітаційно-ігрової моделі, що відбиває зміст, технології і динаміку професійної діяльності фахівців, її цілісних фрагментів [1]. 
            Ділова гра - метод імітації прийняття рішень керівних працівників або спеціалістів у різних виробничих ситуаціях, здійснюваний за заданими правилами групою людей або людиною з ЕОМ в діалоговому режимі, при наявності конфліктних ситуацій або інформаційної невизначеності [2]. 
            Ділові ігри є педагогічним засобом і активною формою навчання, яка інтенсифікує навчальну діяльність, моделюючи управлінські, економічні, психологічні, педагогічні 

ситуації і дає можливість їх аналізувати і виробляти оптимальні дії в подальшому. При проведенні, наприклад, ділових ігор учні входять в роль менеджера, банкіра, бухгалтера тощо, що наближає навчання до реальної дійсності, вимагаючи від школярів взаємодії, творчості та ініціативи. Ігрове супровід вивчення матеріалу дозволяє підтримувати постійний високий інтерес в учнів до змісту курсу, активізує їх самостійну діяльність, формує і закріплює практичні навички. 
            Ділова гра - це засіб розвитку професійного творчого мислення, в ході її людина набуває здатності аналізувати специфічні ситуації і вирішувати нові для себе професійні завдання. 
            Ділова гра є найкращим з активних методів проведення занять. Ділові ігри на відміну від інших традиційних методів навчання, дозволяють більш повно відтворювати практичну діяльність, виявляти проблеми і причини їх появи, розробляти варіанти вирішення проблем, оцінювати кожен із варіантів вирішення проблеми, приймати рішення і визначати механізм його реалізації. Перевагою ділових ігор є те, що вони дозволяють: розглянути певну проблему в умовах значного скорочення часу; освоїти навички виявлення, аналізу та вирішення конкретних проблем; працювати груповим методом при підготовці та прийнятті рішень, орієнтації в нестандартних ситуаціях; концентрувати увагу учасників на головних аспектах проблеми і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; розвивати взаєморозуміння між учасниками гри [9]. 
            Ділові ігри - справа зовсім не жартівлива. Ось уже кілька десятиліть цей метод активно використовується в усьому світі для навчання серйозних і дорослих людей. Цей метод має серйозні переваги в порівнянні з багатьма іншими методами навчання. Участь у ділових іграх може дати не тільки знання, але і безцінний досвід, який в умовах розміреного існування треба набувати роками. Крім того, за допомогою ділових ігор можна вчити і вчитися не лише тому, як і чому треба працювати, можна тренувати такі важливі для успішної роботи якості, як комунікативність, лідерські якості, вміння орієнтуватися в складній, швидко мінливої ​​ситуації. Можна програвати стресові і критичні ситуації, можна тренувати не тільки окремих людей, але і команду. Вчить бути командою [8]. 

Гра «Цінова стратегія» - одна з найпростіших ділових ігор. Вона моделює конкуренцію на ринку швидкого харчування. Це єдина гра, в якій дається формула для визначення попиту на продукцію кожної фірми-учасниці. Гравці приймають рішення про ціну «швидкого обіду» і витратах на рекламу, конкуруючи між собою. ЇЇ перевагою є простота ігрової моделі і конкурентний (змагальний) характер. В якості навчального завдання в рамках курсу маркетингу студентам пропонується обґрунтувати виграшну стратегію для гри.

 

Дослідження можливих стратегій в грі «Цінова стратегія»

            Розглянемо можливі стратегії фірми в грі "Цінова стратегія" на прикладі зіграної на 3 курсі (2 група) спеціальності Менеджмент ЗЕД гри, яка зайняла в цілому 9 етапів.

            За результатами гри, фірма 3 зайняла за підсумками гри третє місце з результатом по прибутку в 13871 грн.

            Спробуємо розглянути інші стратегії для фірми 3. Для цього в програмі Excel побудуємо таблицю, аналогічну ігровій відомості ділової гри «Цінова стратегія», у яку введемо необхідні розрахункові формули. Спробуємо два варіанти стратегії для фірми 3.

            У першому варіанті, починаючи з третього етапу, встановимо постійні витрати на рекламу у розмірі 500 грн., а ціну на кожному етапі зменшуватимемо на 10 копійок. Така стратегія погіршує результат по підсумковому прибутку до 12916 грн. (менше минулого варіанту на 956 грн. або на 7,39 %. Отже, ця стратегія нам не підходить.

            Розглянемо третій варіант ігрової стратегії, в якому починаючи з третього етапу ми збільшуємо ціну на 10 копійок на кожному етапі, а рекламу залишаємо з другого варіанту.

            В третьому варіанті прибуток більше початкового значення на 1682 грн., або на 12,1%, і  фірма по підсумку гри опинилась на першому місці по прибутку.

            Спробуємо четвертий варіант - модифікацію третього варіанту, в якому збільшимо рекламу з третього етапу до 1200 грн. і залишимо на цьому рівні до кінця гри. За результатами цієї стратегії фірма вийшла на перше місце по прибутку, збільшивши підсумковий прибуток в порівнянні з початковим першим варіантом на 2740 грн., або на 21,2 %.

 

Удосконалення гри «Цінова стратегія»

            Можливі наступні удосконалення гри «Цінова стратегія»:

 • ввести коефіцієнт, який буде враховувати накопичення сум реклами і затрат наростаючим підсумком в перебігу гри (накопичувальний ефект реклами)
 • зробити інтервали об’ємів до 4 тис. (до 3 – коефіцієнт, 3-6 – коефіцієнт 0,5; 6-9 – коефіцієнт 1,1; 9-12 – коефіцієнт 1,15; 12 і більше – коефіцієнт 1,2), в рамках яких буде застосований коефіцієнт, який додатково збільшує приток клієнтів навіть коли компанія не витрачає маркетингову суму (рекламу)
 • обмежити коефіцієнт (0,8) тривалості дії реклами
 • обсяг реклами діє:
 1. на всіх покупців;
 2. на лояльних покупців
 • зняти коефіцієнт тривалості дії реклами
 • ∑ реклами – зробити шкалу росту в залежності від накопичення реклами:
 1. більше ніж 80%;
 2. від 20% до 120%;
 3. від 30-36% до 72%.

            Проведемо аналіз ігрових стратегій в грі «Цінова стратегія» на основі приведених вище удосконалень.

Можливі рішення розглянемо з точки зору фірми № 3. Фірма 3 зайняла за підсумками гри третє місце з результатом по прибутку в 48798 грн.

            Спробуємо розглянути інші стратегії для фірми 3. Для цього в програмі Excel побудуємо таблицю, аналогічну ігровій відомості ділової гри «Цінова стратегія», у яку введемо необхідні розрахункові формули. Спробуємо два варіанти стратегії для фірми 3.

            У першому варіанті, починаючи з третього етапу, встановимо постійні витрати на рекламу у розмірі 500 грн., а ціну на кожному етапі зменшуватимемо на 10 копійок. Така стратегія погіршує результат по підсумковому прибутку до 40871 грн. (менше минулого варіанту на 7929 грн. або на 19,3 %). Отже, ця стратегія нам не підходить.

            Розглянемо третій варіант ігрової стратегії, в якому починаючи з третього етапу ми збільшуємо ціну на 10 копійок на кожному етапі, а рекламу залишаємо з другого варіанту.

            В цьому варіанті прибуток більше початкового значення на 729 грн., або на 1,5 %, і  фірма по підсумку гри опинилась на першому місці по прибутку.

            Спробуємо четвертий варіант - модифікацію третього варіанту, в якому збільшимо рекламу з третього етапу до 1200 грн. і залишимо на цьому рівні до кінця гри. За результатами цієї стратегії фірма вийшла на перше місце по прибутку, збільшивши підсумковий прибуток в порівнянні з початковим першим варіантом на 7030 грн., або на 14,4 %.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамова Г.С., Степанов В.А. Деловые игры: теория и организация. -Екатеринбург: Деловая книга, 1999..

3.Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. - Рига: Авотс, 1989. - 304 c.

4. Ділова гра у навчанні [Ел. Ресурс], - Режим доступу:

http://ua-referat.com/Ділова_гра_у_навчанні

5. Деловые компьютерные бизнес-симуляции [Ел. Ресурс], - Режим доступу:

http://www.mim.kiev.ua/ru/activities/centers/citt/games/

6. Дюков В.П. Компьютерная деловая игра как модель для принятия менеджером стратегических решений. / Дюков В.П. // Матеріали дев'ятої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених. "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи". – Одеса:  ОНУ. –  2014. – с. 13-16

7. Дюков В.П. Опыт использования компьютерных деловых игр в преподавании маркетинга. / Дюков В.П. // Вісник Хмельницького національного університету. № 6 т. 4 (181). Економічні науки. – Хмельницький. ХНУ. - 2011. – с. 194-197.

8. Лихачева Л.Д. Деловая методическая игра "Методическое путешествие" / Л. Д. Лихачева / Классный руководитель.-2004-Н 4. - С. 43-48.

9. Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр: Учеб. Пособие для преподавателей сред. спец. учеб, заведений .- М .: Высш. шк., 1991 .- 320 с.

10. 10 постулатов об играх и обучении [Ел. Ресурс], - Режим доступу: http://premiumconsult.blogspot.com/2011/04/10-postulatov-ob-igrah-i-obuchenii.html

 


Библиографическая ссылка

Кашубський А. А. Аналіз ділової гри «цінова стратегія» та її удосконалення // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-232 (дата обращения: 01.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 240 | За неделю: 240 | Всего: 240


Комментарии (0)