ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Юридические науки
Військово-морське співробітництво України: стан та перспективи розвитку
Хамалич Н. А. 1

1. Национальный университет «Одесская морская академия»

Резюме:

В соответствии с поставленными задачами и в рамках возможностей Украина на сегодняшний день пытается выполнять взятые на себя обязательства в рамках международных учений "Си-бриз", операциях "Черноморская гармония" и "АТАЛАНТА". Кроме того, запланированно участие в ближайшем будущем в антитеррористической операции НАТО "Активные усилия" и оперативном дежурстве БТГ ЕС "Хелброк", что положительно влияет на повышение авторитета Украины в военно-морском сотрудничестве с учетом ситуации, которая сложилась сегодня.

Ключевые слова: международное военно-морское сотрудничество Украины


ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Н. О. Хамалич, курсант 5 курсу

факультету морського права і менеджменту НУ «Одеська морська академія»

Науковий керівник: О.С. Савич,

к.ю.н., доцент, зав. кафедрою морського права НУ «Одеська морська академія»

 

Одним із ключових компонентів безпеки кожної країни залишається військова міць, від якої залежить спроможність суверенної держави адекватно і швидко реагувати на зовнішні впливи. Беручи до уваги стан України сьогодні та проблеми, що виникають на українському кордоні, особливо з урахуванням анексії Криму Російською Федерацією важливим є дослідження діяльності України у військово-морській сфері. Варто проаналізувати стан та перспективи військово-морської співпраці між Україною та країнами Чорноморського регіону, Організацією Північноатлантичного співробітництва (далі – НАТО), Європейським Союзом (далі – ЄС).

Питаннями забезпечення оборони і безпеки на морі і в прибережних зонах України займаються Військово-Морські Сили (далі - ВМС) Збройних Сил України (далі – ЗС України) відповідно до законів України “Про державний кордон України”, “Про Збройні сили України”, “Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”.

Загалом питання дослідження військово-морського співробітництва України є досить об’ємним, оскільки співробітництво - система партнерства на регіональному, державному та міждержавному рівня, і виражається і різного роду діях, формах. Сьогодні ідейним змістом міжнародного співробітництва у військово-морській галузі серед країн Середземноморського та Чорноморського регіонів є характер посилення безпеки та опрацювання єдиного загального підходу до рішення завдань боротьби з нелегальною активністю, терористичною загрозою на морі та підтримання миру і стабільності у регіоні.

Доцільним при розкритті даного питання вважається розділити на такі блоки як участь України у проведенні міжнародних навчальних операціях, оперативному чергуванні Бойових тактичних груп, власне навчання спеціалістів військово-морської сфери і обмін інформацією та досвідом у військово-морській галузі.

Співробітництво України у військово-морській галузі сьогодні здійснюється досить активно. Так, на період 2013 – 2015 років Україна проводила роботу реалізації заходів у рамках Операції «Чорноморська Гармонія» Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (BLACKSEAFOR), долучилась та брала участь у проведенні операції ЄС «АТАЛАНТА» («EU NAVFOR ATALANTA»), брала участь у проведенні багатонаціональних навчань «Сі Бриз». Крім того, Україна отримала лист з пропозицією про залучення до оперативного чергування Бойових тактичних груп ЄС (далі – БТГ ЄС) «Хелброк» у першому півріччі 2018 року, також заплановано проведення інспекційного візиту командування БТГ ЄС «Хелброк».

Основними завданнями участі у міжнародному військовому співробітництві України Міністерство оборони визначає: чергування у складі БТГ ЄС “Хелброк”; втілення в практику підготовки ВМС ЗС України передового досвіду з підготовки та участі багатонаціональних сил у миротворчих операціях; координація проведення на території України міжнародних навчань “Сі Бриз-2016”; участь в антитерористичних операціях НАТО “Активні зусилля” та ВМС Турецької Республіки “Чорноморська гармонія” [3].

Зважаючи на військово-політичну ситуацію, яка склалася навколо України та вимушену передислокацію частин та підрозділів ЗС України з Криму, під час якої було частково втрачено оперативні спроможності підрозділів окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України з Європейською Стороною погоджено припинення залучення роти морської піхоти окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України до оперативного чергування у складі БТГ ЄС «Хелброк» [7].

В оборонній сфері співробітництво між Україною та ЄС здійснюється відповідно до пріоритетів, визначених Порядком денним асоціації Україна — ЄС, в частині, що стосується Міністерства оборони України, а також Робочого плану співробітництва ЗС України та Секретаріату Ради ЄС (у сфері Спільної політики безпеки і оборони) [7]. Участь ЗС України в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA» здійснювалась відповідно до Указу Президента України від 20 січня 2010 року № 41/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2009 року «Щодо участі України в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA» [7].

На виконання Закону України від 08 жовтня 2013 року № 617-VII «Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA» національний контингент у складі фрегата «Гетьман Сагайдачний», палубного гелікоптера Ка-27ПР та оглядової команди загальною чисельністю 248 осіб взяв участь в операції ЄС «EU NAVFOR ATALANTA». 05 березня 2014 року національний контингент повернувся в Україну [7].

ЗС України продовжують консультації зі стороною ЄС з приводу визначення можливостей участі в операціях ЄС із врегулювання криз. Так, представник ЗС України взяв участь у конференції з формування сил операції ЄС по боротьбі з морським піратством «EU NAVFOR ATALANTA», яка відбулась 05 листопада 2014 у Військовому штабі ЄС (м. Брюссель, Королівство Бельгія). Учасників конференції було поінформовано, що наразі Україна не направлятиме до операції сили та засоби, але продовжуватиме здійснювати обмін інформацією. У майбутньому не виключається направлення офіцера до штабу операції.

Невизначеність перспектив участі ВМС ЗС України в морських операціях ЄС, обумовлено загостренням військово-політичної обстановки в Україні та поблизу її кордонів та з метою економії бюджетних коштів, виконуючим обов’язки Міністра оборони України прийнято рішення про повернення в Україну офіцера ЗС України, що виконував обов’язки офіцера управління розвитку спроможностей Оперативного штабу операції ЄС «EU NAVFOR ATALANTA» (м. Нортвуд, Великобританія), без заміни. Повноваження національного представника України в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA» покладено на військово-морського аташе при Посольстві України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії [5].

27 липня 1993 року між Україною та Сполученими Штатами Америки було підписано «Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин» між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки, положеннями якого закріплено «… візити військових делегацій для участі в конференціях, симпозіумах, семінарах та курсах, що проводяться обома сторонами…» а також «… встановлення стосунків між військово-навчальними закладами з метою обміну викладачами і слухачами, матеріалами і досвідом у навчанні та підготовці кадрів» [1].

Навчання «Сі Бриз» — багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин» між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року.

24 березня 2016 року, за повідомленням Міністерства оборони України, «Завершилася головна конференція з планування українсько-американського навчання «Сі Бриз-2016». Було складено детальний план маневрів, обговорено усі найважливіші їх етапи і епізоди, перелік навчань і тренувань, визначено з потенційним складом сил, здійснено огляд районів проведення навчання [4].

02 квітня 2001 року Україна у складі Болгарії, Грузії, Румунії, Російської Федерації, Туреччини підписала Угоду про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (BLACKSEAFOR), а вже 17 січня 2007 року між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки був підписаний протокол про співробітництво з питань обміну інформацією у рамках операції "Чорноморська гармонія".

Головною метою операції «Чорноморська гармонія» являється попередження ризиків та потенційних загроз у галузі морської безпеки в регіоні, здійснення моніторингу торговельного судноплавства та обміну конфіденційною інформацією стосовно руху підозрілих суден, терористичної та іншої незаконної діяльності на морських комунікаціях Чорного моря [2].

На виконання рішення начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України від 23.07.2007 на Контактний пункт ВМС ЗС України було покладено завдання здійснення обміну інформацією в рамках операції «Чорноморська гармонія» та відпрацьовано План реалізації положень Протоколу між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Турецької Республіки про співробітництво з питань обміну інформацією в рамках операції «Чорноморська гармонія» (далі — План), у якому передбачено здійснити нарощення взаємодії в рамках операції в три етапи: І етап — «Обмін відкритою інформацією»; ІІ етап — «Обмін інформацією з обмеженим доступом»; ІІІ етап — «Обмін офіцерами зв’язку між ВМС ЗС України та ВМС Турецької Республіки» [5].

Перший етап реалізується, виконання другого та третього етапу потребує термінового завершення заходів щодо підготовки та укладення відповідних технічних угод між військовими відомствами України та Туреччини [5].

У зв’язку з анексією РФ АР Крим та фактичною агресією проти України, унеможливилося виконання Україною у 2014 році своїх міжнародних зобов’язань у рамках цієї регіональної ініціативи, що змусило Українську Сторону достроково передати повноваження головуючої у з’єднанні країни до Республіки Болгарія.

21 квітня 2005 року було укладено спеціальну угоду з НАТО з питань військово-морського співробітництва – Угода (у формі обміну листами) між Україною та НАТО про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції «Активні зусилля» (ОАЗ) (далі – Угода). За Угодою метою ОАЗ є запобігання незаконному переміщенню зброї, наркотиків, попередження терористичних актів, торгівлі людьми та здійснення контролю судноплавства. 16 листопада 2013 року Протичовновий корвет ВМС ЗС України «Тернопіль» повернувся в Україну після того як виконав усі поставлені завдання в рамках ОАЗ у Середземному морі [6].

Отже, відповідно до поставлених завдань та в рамках можливостей України на сьогодні наша держава намагається виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках міжнародних навчань «Сі-Бриз», операціях «Чорноморська гармонія» і «АТАЛАНТА». Крім того, запланована участь у найближчому майбутньому в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля» та  оперативному чергуванні БТГ  ЄС «Хелброк», що позитивно впливає на підвищення авторитету України у військово-морському співробітництві з урахуванням ситуації, що склалась сьогодні у націй державі.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки від 27 липня 1993 року : [Електронний ресурс] Верховна Рада України / Законодавство України / Міжнародні документи. – Режим доступу до док. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/840_089.
  2. Протокол між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил Турецької Республіки про співробітництво з питань обміну інформацією у рамках операції "Чорноморська гармонія" від 17 січня 2007 року : [Електронний ресурс] / Портал ЛІГА:ЗАКОН / Он-лайн сервисы / Общее законодательство. – Режим доступу до док. : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU07077.html.
  3. Військово-Морські Сили : [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України / Склад Збройних Сил України / Військово-Морські Сили. – Електрон. ст. – Режим доступу до док. : http://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnix-sil-ukraini/vijskovo-morski-sili.html.
  4. В Одесі завершилась головна конференція з планування українсько-американського навчання Сі Бриз – 2016 : [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України / Міністерство / Новини. – Електрон. ст. – Режим доступу до док. : http://www.mil.gov.ua/news/2016/03/24/v-odesi-zavershilas-golovna-konferencziya-z-planuvannya-ukrainsko-amerikanskogo-navchannya-si-briz-2016.
  5. Міжнародне співробітництво: [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України / Діяльність / Міжнародне співробітництво. – Електрон. ст. – Режим доступу до док. : http://www.mil.gov.ua/diyalnist/mizhnarodne-spivrobitnicztvo.
  6. Співробітництво Збройних сил України та ЄС : [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України / Діяльність / Міжнародне співробітництво. – Електрон. ст. – Режим доступу до док. : http://www.mil.gov.ua/eurointegration/spivrobitnicztvo-zbrojnih-sil-ukraini-ta-es.html.
  7. Понад 4,5 тисяч морських миль пройшов корвет ВМС «Тернопіль» в рамках виконання завдань операції «Активні зусилля» у Середземному морі : [Електронний ресурс] / Міністерство оборони України / Міністерство / Новини. – Електрон. ст. – Режим доступу до док. : http://www.mil.gov.ua/news/2013/11/15/ponad-4-5-tisyach-morskih-mil-projshov-korvet-vms-ternopil-v-ramkah-vikonannya-zavdan-operaczii-aktivni-zusillya-u-seredzemnomu-mori.

Библиографическая ссылка

Хамалич Н. А. Військово-морське співробітництво України: стан та перспективи розвитку // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-194 (дата обращения: 04.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 259 | За неделю: 259 | Всего: 259


Комментарии (0)